Preskočit navigáciu.
Domov

Hľadať

Regionálne správy

Festival svetla Bratislava 2016

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
Hlavné mesto Bratislava ožilo počas troch dní (22. - 24. 9. 2016) čarom rozprávok, legiend a povestí. Jedinečné podujatie Festival svetla Bratislava 2016 vďaka požitiu najmodernejších technológií priniesol svojim návštevníkom neopakovateľný zážitok.

September 2016

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45

Úplná uzávierka Čulenovej ulice

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
Bratislava 23. septembra 2016 – Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na úplnú uzávierku Čulenovej ulice v termíne od 26.9.2016 – 5.10.2016 z dôvodu pristavenia autožeriavu a demontáže staveništných žeriavov zo stavby „PANORAMA CITY –II. etapa“.

Pracovníci magistrátu sa tento rok zapojili do akcie Bratislavský týždeň dobrovoľníctva

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
Bratislava 23. septembra 2016 – V rámci Bratislavského týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa konal od 16. do 22. septembra a ktorý organizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum, sa pracovníci niektorých odborných oddelení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy tento rok rozhodli dobrovoľne zapojiť do verejno-prospešných činností pre svoje mesto. Maľovali zábradlia a zapojili sa aj do boja proti grafitom s cieľom kultivovať verejné priestory a spraviť niečo prospešné pre Bratislavu bez nároku na odmenu.

Maľovanie zábradlí a odstraňovanie grafitov v rámci Bratislavského týždňa dobrovoľníctva

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
V rámci Bratislavského týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa konal od 16. do 22. septembra organizovanom BDC, sa pracovníci niektorých odborných oddelení magistrátu tento rok dobrovoľne zapojili do verejno-prospešných činností pre svoje mesto.

Bratislava sa opäť zmenila NADOBRO

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
Bratislava 23. septembra 2016 – V dňoch 16. 9. – 22. 9. 2016 sa v Bratislavskom kraji konal 2. ročník Bratislavského týždňa dobrovoľníctva, ktorý pre verejnosť pripravilo Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Do týždňa, ktorý menil životy NADOBRO, sa zapojilo 1 111 ľudí, ktorí spolu odpracovali 2 878 hodín bez nároku na honorár. Dobrovoľníci sa aktívne zúčastnili konkrétnej dobrovoľníckej aktivity alebo dňa otvorených dverí, informovali sa o dobrovoľníckych možnostiach na Zoznamke s dobrovoľníctvom či na Trhu dobrovoľníctva v Starej Tržnici.

Tablet TV

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45

Výberové konanie: Samostatný odborný referent – správca inžinierskych objektov

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu (funkciu) Samostatný odborný referent – správca inžinierskych objektov v referáte inžinierskych objektov v Oddelení správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Nehnuteľný majetok hlavného mesta

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
Na základe úlohy primátora hlavného mesta SR Bratislavy týkajúcej sa transparentnosti samosprávy, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pripravil na zverejnenie nehnuteľný majetok hlavného mesta evidovaný v katastrálnom operáte na listoch vlastníctva.

Mesto pokračuje v riešení obstarania náhradných nájomných bytov

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
Bratislava 22. septembra 2016 – Hlavné mesto robí všetko preto, aby zabezpečilo bývanie pre nájomníkov, ktorí žijú v reštituovaných bytoch. V priebehu tohto roka sa predpokladá začiatok výstavby prvých bytových náhrad v mestskej časti Dúbravka, kde by hlavné mesto dokázalo postaviť 68 bytov. V procese prípravy projektov či verejného obstarávania sú však aj ďalšie lokality.

Úplná uzávierka Agátovej ulice

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
Bratislava 22. septembra 2016 – Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na úplnú uzávierku Agátovej ulice v termíne od 14.10.2016 od 19.00 h do 17.10.2016 do 4.30 h z dôvodu realizácie stavby „Stavebné úpravy komunikácie II/505 – Agátová ul.“.

Orientácia turistov v Bratislave bude o čosi jednoduchšia

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
Bratislava 22. septembra 2016 – Bratislava Tourist Board (BTB) v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy osadila v uliciach centra Bratislavy 24 aktualizovaných máp s popisom v dvoch jazykových mutáciách.

Čiastočná uzávierka Námestie 6. apríla

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
Bratislava 22. september 2016 – Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku Námestia 6. apríla v úseku od križovatky Eisnerova – Istrijská v smere Na hriadkach v termíne od 26.9.2016 – 9.10.2016 z dôvodu opravy komunikácie.

Telekomunikačné služby

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
Dodanie telekomunikačných služieb v oblasti mobilných hovorov, v oblasti služieb informačného parkovacieho systému IPS, v oblasti služieb mobilných dát, mobilných telefónov, telekomunikačných služieb v oblasti hovorov prostredníctvom VPS liniek, technologická modernizácia telekomunikačného vybavenia telefónnej ústredne a dodanie IP telefónov pre potreby Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Dodávka elektrickej energie

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jej organizácií v zriaďovateľskej, resp. zakladateľskej pôsobnosti, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou elektriny, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete do odberných miest hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho organizácií v zriaďovateľskej, resp. zakladateľskej pôsobnosti.

Najkrajšiu bežeckú prehliadku Bratislavy - Telekom Night Run odštartuje Peter Sagan

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
Bratislava 21. septembra 2016 – Všetkých milovníkov behu čaká v sobotu 24. septembra najkrajšia prehliadka nočnej Bratislavy, aká tu kedy bola. Tisícky nadšencov vybehnú o 20.00 do ulíc hlavného mesta, aby si užili beh nočnou Bratislavou v znamení motta: „Keď ide o beh, ani tma ma nezastaví!“

Predĺženie čiastočnej uzávierky Rádiovej ulice

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
Bratislava 18. september 2016 – Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na predĺženie čiastočnej uzávierky na Rádiovej ulici z pôvodného termínu od 12.9 – 18.9.2016 na nový termín do 23.09.2016. Uzávierka je v úseku od Bulharskej ulice po Banšelovu – pravý jazdný pruh v smere na Rožňavksú.

Čiastočná uzávierka Jantárovej cesty

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
Bratislava 18. september 2016 – Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku Jantárovej cesty v termíne od 20.9.2016 od 07.00 h do 23.10.2016 do 21.00 h z dôvodu opravy povrchu zástavky MHD Farského.

Základné umelecké školy v Bratislave majú nové hudobné nástroje

Bratislava - Hlavné mesto - 25 September, 2016 - 22:45
Bratislava 21. septembra 2016 – Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s Nadáciou Penta zabezpečilo pre 7 základných umeleckých škôl (ďalej ZUŠ), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, nové hudobné nástroje. Cieľom je zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov týchto zariadení a skvalitňovať tak služby, ktoré pre svojich žiakov ponúkajú. Nové hudobné nástroje boli včera (20. septembra) oficiálne odovzdané na „Koncerte vďaky“ na ZUŠ Jána Albrechta v Petržalke.

Syndikovať obsah

Generuje redakčný systém Drupal | Vytvorili: CoolStranky.sk